Besøk: Rødmyrsvingen 84, 3735 Skien
Post: Rødmyrsvingen 84, 3735 Skien
Post/Felles fakturaadresse: Postboks 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo / faktura@firesafe.no
Mail: support@firesafe.no

Telefon: +47 482 65 013 / 

Organisasjonsnummer: 958 249 799
 

/ Avdelingsleder: Espen Sandtrøen
mobil: 940 00 845
espen.sandtroen@firesafe.no

/ Prosjektleder Entreprenør: Jan Inge Iversen
mobil: + 47 482 65 013
jan.inge.iversen@firesafe.no

/ Avdelingsleder Tech Kontroll & Service Sør: Per Eliassen
mobil: 940 29 758
per.eliassen@firesafe.no

/ Prosjektleder røykventilasjon: Simen Myhrvold
Mobil: 46417588
E-post: Simen.Myhrvold@firesafe.no