Besøk: Slettestrandveien 4, 4032 Stavanger
Post: Slettestrandveien 4, 4032 Stavanger         
Post/Felles fakturaadresse: Postboks 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo / faktura@firesafe.no                  

Mail: support@firesafe.no

Telefon: +47 51 82 02 80

Organisasjonsnummer: 958 249 799
 

 
/ Avdelingsleder Entreprenør: Geir Strøm
mobil: 907 58 011
geir.strom@firesafe.no   

 
/ Avdelingsleder Tech Kontroll & Service: Olaf Espeland
mobil: 911 33 072
olaf.espeland@firesafe.no
 
/ Daglig leder (Thermax): Ove Larsen
mobil: 915 92 972
ove.larsen@thermax.rl.no  

/ Brannteknisk rådgiver: Joachim Sandvær
mobil: 958 84 640
joakim.sandvaer@firesafe.no
 

/ Brannteknisk rådgiver: Katrine Flø
mobil: 982 36 058
katrine.flo@firesafe.no

/ Prosjektleder røykventilasjon: Andre Emanuelsen
mobil: 41 20 43 22
Andre.Emanuelsen@firesafe.no