Besøk: Ringveien 69, 9018 Tromsø
Post: Postboks 3376 Stakkevollan, 9276 Tromsø
Post/Felles fakturaadresse: Postboks 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo / faktura@firesafe.no
Mail: support@firesafe.no
Telefon: +47 77 67 74 97
 
Organisasjonsnummer: 958 249 799
 

/ Avdelingsleder: Bjørn Tore Andersen
mobil: 913 04 523
bjorn.tore.andersen@firesafe.no

/ Prosjektleder Entreprenør: Ove Bjørkmo
mobil: 452 18 423
ove.bjorkmo@firesafe.no

/ Prosjektleder røykventilasjon: Simen Myhrvold
Mobil: 46417588
E-post: Simen.Myhrvold@firesafe.no