Besøk og post: Kobbervikdalen 61, 3036 Drammen
Post/Felles fakturaadresse: Postboks 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo / faktura@firesafe.no
Telefon: +47 940 00 845
Mail: support@firesafe.no 
Organisasjonsnummer: 958 249 799
 

/ Avdelingsleder: Espen Sandtrøen
mobil: 940 00 845
espen.sandtroen@firesafe.no

/ Avdelingsleder Kontroll & Service Sør: Per Eliassen
m: per.eliassen@firesafe.no
t: 940 29 758

/ Prosjektleder røykventilasjon: Robert Moe
mobil: 40 62 62 19
E-post: RobertBerntsen.Moe@firesafe.no
 

Buskerud, Vestfold
/ Prosjektleder Entreprenør: Helge Brandsø
mobil: 940 01 540
helge.brandso@firesafe.no

Firesafe / Bra-Tek
/ Prosjektleder Dan Spiro
mobil: 906 60 926 
dan@bra-tek.no