Besöks- och postadress: Industrigatan 5, 602 23 Norrköping
Telefon: 010-155 09 50