Post- och besöksadress: Östermovägen 39, 854 62 Sundsvall
Telefon: 010-155 09 40