Brannsikkerhet – husk opplæring av sommervikarer

Brannsikkerhet – husk opplæring av sommervikarer

Sommermånedene er her, og med dem kommer sommervikarer og traineer som skal fylle arbeidsplasser over hele landet. Disse unge arbeidstakerne har sommerjobb i kontorer, butikker, hoteller, sommerleirer, restauranter, sykehjem, lagre og en rekke ulike industrier. For å sikre at risikoen for brann ikke øker, er det avgjørende med gode forberedelser og grundig opplæring av sommervikarene.

Statistikk viser at hele 7 av 10 mellom 15 og 24 år har sommerjobb, noe som tilsvarer nærmere 500.000 personer. Derfor er det viktig at alle vikarer er godt kjent med brannrutiner og vet hva de skal gjøre i tilfelle brann eller brannalarm. Like viktig er det at de forstår hvordan man forebygger brann på arbeidsplassen.

Vi har følgende punkter alle arbeidsplasser burde ta hensyn til:

For å sikre at alle arbeidsplasser tar de nødvendige forholdsreglene, bør følgende punkter være på plass:

Fordeling av brannvernansvar: I god tid før sommeren må fordelingen av brannvernansvar i forbindelse med ferieavvikling være avklart og kjent for alle medarbeidere.

Ansvar for opplæring: Daglig leder, eller den som leier inn eller ansetter personer, har ansvaret for opplæringen.

Innhold i opplæringen: Opplæringen skal inkludere gjennomgang av branninstruks, slokkeutstyr, rømningsveier og møteplass ved brann.

Spesifikke instrukser for nattevakter: Nattevakter på sykehjem, leirskoler, sykehus og hoteller må ha opplæring i interne instrukser som gjelder for deres spesifikke avdeling, og ha god kjennskap til interne branninstrukser og varslingsprosedyrer i egen virksomhet.

Kjennskap til brannalarmen: Alle ansatte må vite hvor brannalarmen er overført ved utløsning av alarm (til brannvesenet, vaktselskap, eller om det kun varsles internt og hvem de i så fall skal kontakte).

Sikre en trygg og lærerik sommerjobb

Ved å sørge for grundig opplæring av sommervikarene, bidrar dere til at årets sommerjobb blir både trygg og lærerik. Dette er ikke bare en investering i sikkerheten til deres virksomhet, men også en verdifull læring for unge arbeidstakerne. God opplæring i brannsikkerhet kan være avgjørende for å forebygge ulykker og skaper en trygg arbeidsplass for alle.

Husk, brannsikkerhet er et felles ansvar – la oss jobbe sammen for å sikre en trygg sommer for alle!