Firesafe er Bjørnisfadder

Firesafes visjon er: «Et tryggere samfunn». Gjennom å ta samfunnsansvar skal vi alltid ha fokus på at arbeidet vi gjør bidrar til et tryggere og mer brannsikkert samfunn. 

Kort om Bjørnisprosjektet

Prosjektet ble opprinnelig etablert av Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT), og driftes nå av Norsk brannvernforening, som har lang erfaring i å drive landsomfattende informasjonsprosjekter med barn som hovedmålgruppe. Brannbamsen Bjørnis er av nasjonale aktører valgt som nasjonal satsing i brannforebyggende kommunikasjon rettet mot barn. Bjørnisprosjektet skal videreutvikles som kommunikasjonsplattform i tiltak rettet mot barn gjennom foreløpig tre hovedsatsingsområder:

For det første skal Bjørnis brukes som verktøy når brannvesenet møter barn i forbindelse med brann og andre ulykker.
For det andre skal det til høsten 2018 utvikles et nytt nasjonalt undervisningsopplegg, som skal være gratis tilgjengelig for alle barnehager her til lands.
For det tredje skal vi bygge videre på Brannbamsen Bjørnis som brannvesenets positive promotør og barnas store helt.

Følg gjerne Bjørnis i sosiale medier for å holde deg oppdatert om hva som skjer i Bjørnisprosjektet:

Facebook: www.facebook.com/brannbamsen
Instagram: www.instagram.com/brannbamsen
Snapchat: Brannbamsen

Over 120 brannvesen landet rundt bruker Bjørnis som verktøy når de møter barn i forbindelse med branner og andre ulykker. Bjørnis er i tillegg en ressurs i barnehagenes brannvernopplæring og brannvesenets forebyggende arbeid.

Bjørnisprosjektet har flere gode samarbeidspartnere, som hjelper dem med å spre det viktige budskapet. Firesafe hjelper blant annet med å lage Bjørnis brannvernkofferter, som brannvesenet kan ta med når de besøker barnehager og skoler.

Les mer om bjørnis på www.brannbamsen.no