Sjekkliste for kommuner som skal kjøpe inn mobile slokkeanlegg Tjeneste?

Slokkeanlegg, brannsikring kommuner, mobile slokkeanlegg, brannutsatte grupper

Går din kommune med tanker om å anskaffe mobile slokkeanlegg til brannutsatte grupper? Da bør kommunen forsikre seg om at følgende krav til slokkesystemet er oppfylt:

 • mobilt og kan enkelt monteres og demonteres
 • testet etter anerkjent teststandard (f. eks Britisk standard 8458)
 • leverer slokkeinnsatts i minimum 20 minutter
 • aktiveres av varme- eller røykdeteksjon
 • kan kobles til GSM-sender for overvåkning
 • ikke oppblomstring av mikroorganismer som Legionella o.l
 • er prosjektert og dokumentert
 • dekker det arealet som er tiltenkt
 • sikrer typiske arnesteder hvor brann kan oppstå
 • krever ingen kompetanse hos beboer
 • sikker leverandør
 • lett tilgjengelig reservedeler
 • sertifisert kontroll og service

Firesafes Smartscan system oppfyller alle krav, les mer om systemet ved å klikke her.