Firesafe Consulting har 45 rådgivere med solid kompetanse og lang erfaring. Vi er aktive i det branntekniske miljøet og arrangerer kurs og fagseminar, er representert i BFO Brann (brannfaglig fellesorganisasjon) og tilbyr studentoppgaver til branningeniørstudenter i Norge og Sverige. Vårt spesialfelt er brannsikkerhet med alle arbeidsområder som inngår i faget. Vi vet hva som skal til for å tilfredsstille brannforskriftene og unngå at liv og verdier settes på spill. 

Vi deler inn i teknisk og organisatorisk rådgivning. Våre oppdrag består av blant annet helhetlige brannkonsept for sykehus, flyplasser og undervisningsbygg. Vi hjelper også private boligeiere med byggesøknad i forbindelse med bruksendring av loftsetasjen i huset. Flere av våre kollegaer har bred erfaring fra både byggebransjen, industri og kommunale tjenester, og har gjennom årene fått spesialkompetanse innen brannsikring av eldre trehusbebyggelse, risiko- og sårbarhetsanalyser, organisering av brannvesen og simulering av brannforløp og evakuering. 

Snarvei til våre avdelinger 

Våre kunder består blant annet av:

 • Entreprenører
 • Statlige foretak
 • Eiendomsbesitter
 • Arkitekter
 • Eiendomsforvaltere
 • Byggmesterforetak
 • Kommuner
 • Forsikringsselskap
 • Fylkeskommuner
 • Privatpersoner

Tjenester vi tilbyr

 • Brannteknisk prosjektering (PRO)
 • Uavhengig kontroll
 • Tilstandsanalyser
 • Brannforløp og røyksimulering
 • Evakueringssimulering (Simulex)
 • Branndokumentasjon og eiers representant brannforebygging
 • Risikovurdering
 • Kurs og foredrag
 • Branntekniske tegninger (plan og snitt)
 • Rømningsplaner
 • O-planer
 • Situasjonskart
 • Brannteknisk rådgivning (brannfarlig stoff etc)

Verktøy

Vi benytter verktøy som baseres på alt fra håndberegninger til avanserte 3D CFD simuleringer.

Simulering:

 • Fire Dynamics Simulator (FDS)
 • PyroSim fra ThunderHead Engineering
 • PathFinder fra ThunderHead Engineering.

Simulering av evakuering kan være nyttig ved dimensjonering av rømningsveier både innendørs og utendørs. Dette benyttes ofte ved komplekse
rømningsstrukturer, stort persontall (mer enn 500 personer), arrangementer, konserter og der det er spesielle behov