Visjon
Vi bidrar til å redde liv og verdier gjennom vårt arbeid for et tryggere og mer brannsikkert samfunn.

Forretningsidé

Firesafe skal være en totalleverandør innen brannsikring

  • Vi tilbyr rådgivning, utførelse, kontroll og salg av produkter og skal kunne ivareta alle behov som oppdragsgiver har for brannsikringstjenester.
  • Vi skal være totalleverandøren av brannsikringstjenester og utstyr for nybygg og etablerte bygg.
  • Vi skal kunne ivareta våre kunders ansvar for brannsikkerheten på en god måte og gjøre deres hverdag enklere.
  • Vi skal finne gode, praktiske løsninger innenfor de rammebetingelsene som gjelder.
  • Vi skal være imøtekommende og serviceinnstilte overfor våre kunder og omgivelser.
  • Vi skal ha tilstrekkelige ressurser til å satse i nye markeder, produktutvikling, investeringer og oppkjøp.
  • Vi skal ha økonomisk soliditet til å sikre bedriften i vanskelige tider.
  • Vi skal kontinuerlig arbeide for å redusere Firesafes forurensning av luft, jord og vann til et lavest mulig nivå i tråd med Firesafes miljøpolitikk

Firesafe verdier

Profesjonelle
Vi skal opptre ryddig og korrekt i forhold til kunder og andre forbindelser og vise respekt for andres fagkompetanse. Vi holder det vi lover og tar ansvar for jobben vi utfører. Vårt arbeid skal dokumenteres og være sporbart.

Kompetente
Vi skal ha kunnskap, erfaring, vilje og evne til å gjøre en god jobb for våre kunder. Vi skal være et ledende kunnskapssenter i brannsikring og til enhver
tid søke å styrke og utvikle vår kompetanse. Vi deler vår kunnskap med andre.

Engasjerte
Vi skal vise kunder, leverandører, myndigheter og andre forbindelser at vår kunnskap og erfaring er viktig. Vårt arbeid redder liv og verdier. Ved å yte vårt beste skaper vi trygghet og varige verdier for ansatte, kunder, eiere og samfunnet for øvrig.