Studentsamarbeid

Anne med hjelm og synlighetsvest på byggeplass

Skrive oppgave?

I forbindelse med å skrive master- eller bacheloroppgaver kan det være lettere å finne reelle problemstillinger og få innblikk i «den virkelige verden»ved å samarbeide med en aktør i næringslivet. Firesafe har samarbeidet med studenter på mange ulike områder som; testing av Firesafes produksjon i Tsjekkia, regning på varmeledning i ulike materialer som GPG og kabler, analyse av markedsmuligheter i Storbritannia og due dilligence brann-kunde. Mulighetene er mange!

– Fordelen med å samarbeide med Firesafe er at bedriften både har utførende avdeling som tar seg av det praktiske på byggeplassen, samt konsulterende avdeling der blant annet rådgivning og prosjektering gjøres. Som student får du fordelen ved å jobbe for utførende avdeling som gir erfaring og innsikt i hva man sitter å planlegger når man kommer ut i arbeidslivet som ingeniør. En annen fordel er samarbeidet med hovedoppgaven der Firesafe er behjelpelig med både oppgave og veileder.

Pris til beste Bacheloroppgave

Firesafe har opprettet et stipend for branningeniørstudenter fra Høgskolen i Stord/Haugesund. Høgskolen er den eneste i landet med treårig branningeniørutdannelse, og vi håper at dette vil motivere og inspirere studentene. Vi ønsker å belønne beste nytenkende idé innen fremtidens brannsikring og bidra til å få økt fokus på brannsikkerhet. Har du en idé som kan være verdt å snakke med oss om? Og er du interessert i å samarbeide med Firesafe? Send oss en mail: