Firesafe er Bjørnis-fadder

Brannbamsen Bjørnis er en nasjonal satsing i brannforebyggende kommunikasjon rettet mot barn.

Firesafes visjon er: «Et tryggere samfunn». Gjennom å ta samfunnsansvar skal vi alltid ha fokus på at arbeidet vi gjør bidrar til et tryggere og mer brannsikkert samfunn.

Om brannbamsen Bjørnis

Prosjektet ble opprinnelig etablert av Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT). Brannbamsen Bjørnis er en nasjonal satsing i brannforebyggende kommunikasjon rettet mot barn.

Brannvesen landet rundt bruker Bjørnis som verktøy når de møter barn i forbindelse med branner og andre ulykker. Bjørnis er i tillegg en ressurs i barnehagenes brannvernopplæring og brannvesenets forebyggende arbeid.

Bjørnisprosjektet har flere gode samarbeidspartnere, som hjelper dem med å spre det viktige budskapet. Firesafe hjelper blant annet med å lage Bjørnis brannvernkofferter, som brannvesenet kan ta med når de besøker barnehager og skoler.

Les mer om Bjørnis!