Historien om Firesafe

Hovedproduktet var branntetting av gjennomføringer i brannskiller

Gjennombruddet kom med branntetting av Frogner telesentral og Norges Bank i 1984. Senere på 1980-tallet kom de første byggene med bærekonstruksjoner i stål, og brannbeskyttelse av stål ble et nytt satsingsområde. I 1987 startet Firesafe opp i Århus i Danmark og senere i København.

I 1990 ble Protan kjøpt opp av Norsk Hydro, og Protan Brannsikring skiftet navn til Firesafe AS og ble en del av Hydro Care. I 1991 ble Forebyggendeforskriften (FOBTOB) vedtatt. Den definerte eiers ansvar for brannsikkerheten i et bygg på en tydelig måte. Firesafe opprettet en rådgivningsavdeling for å møte det økte behovet for brannteknisk rådgivning til bygningseiere.

I 1993 bestemte Norsk Hydro seg for å fokusere på sine kjerneområder, og Firesafe ble solgt til ledelsen i selskapet og Moelsa Industrier, den tidligere hovedeieren i Protan AS som var eiet av familien Ameln. Årene frem mot 2000 var preget av sterk vekst i byggeaktiviteten i Norge, og Firesafe hadde en positiv utvikling både i omsetning og lønnsomhet. I 1998 økte Moelsa Industrier sin eierandel til 85 % i Firesafe. De neste årene frem mot 2004 ble imidlertid utfordrende for Firesafe som følge av nedgang i markedet og flere store, krevende prosjekter.

I 2004 kjøpte Firesafe opp GPG Fire Systems i Sverige. GPG var produsent av GPG branntettemasse og hadde vært Firesafes hovedleverandør av dette produktet siden midten av 1980-tallet. GPG hadde også utførende avdelinger i Stockholm og Lund som nå er avdelinger i selskapet Firesafe Sverige AB.

På slutten av 2004 ble Firesafe et 100 % eiet datterselskap av Moelsa Industrier, og Morten Ameln tok samtidig over som adm. direktør i Firesafe AS. Dette ble begynnelsen på en sterk vekstperiode for Firesafe. Firesafe er i dag markedsleder i Norden innen sine områder. I 2010 kjøpte Morten Ameln ut Firesafe fra Moelsa Industrier og er nå eneaksjonær i selskapet.

Firesafe fremstår i dag som en totalleverandør innen brannsikring med tjenester innen brannteknisk rådgiving, utførelse, installasjon, kontroll, service og salg av spesialprodukter innen brann. Firesafe-konsernet omsetter for om lag 1 mrd NOK og har mer enn 800 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland. De siste årene har selskapet kjøpt flere bedrifter som har tilført nye markeder og kompetanse. Høsten 2017 ble Kidden Sweden AB (nå Firesafe Protection i Sverige AB) og Kidde Finland OY (nå Firesafe Finland OY) en del av Firesafe konsernet. 

Det er utviklet egne patenterte løsninger innen markedsområdene tunnel og offshore/marine.

Firesafe har ambisjoner om ytterligere vekst i Norden gjennom oppkjøp og intern utvikling. Målet er å være blant de ledende fagmiljøene innen brann i Norden og bidra aktivt i utviklingen av det brannforebyggende arbeidet i samfunnet. Selskapet har en tydelig visjon om å bidra til et tryggere samfunn.