Branntetting av installasjonsgjennomføringer, samt lineære fuger i KLT (krysslaminerte trekonstruksjoner).

Testede løsninger er et utvalg av FIRESAFE produkter som kan benyttes i kombinasjon med hverandre.

FIRESAFE PRODUKTER:
- FIRESAFE KL - reserve PVC kabelhylse
- FIRESAFE FT Acrylic
- FIRESAFE FT Graphite
- FIRESAFE GPG MORTAR
- FIRESAFE FIRE WRAP
- FIRESAFE FIRE COLLAR
- FIRESAFE WRAP LX
- FIRESAFE EX Varmeekspanderende

Vi utarbeider hulltakingstabeller tilpasset den enkelte type installasjon i KLT.

Ta kontakt med FIRESAFE Teknisk avdeling ved spørsmål om hulltagning eller pristilbud.