Hensotherm 1KS er en transparent intumeserende lakk som under varmepåvrikning skummer opp og isolerer underlaget. Lakken er beregnet for brannbeskyttelse av alle typer innvendig treverk som treplater, finèr, plywood, sponplater etc.

Hensotherm 1 KS må alltid benyttes i kombinasjon med topplakken Hensotop 84 AF slik beskrevet i produktdatabladet til Hensotherm 1KS og Teknisk datablad (GE og EN) for Hensotop 84 AF.

Ta kontakt for nærmere spesifisering og pristilbud. Ønsker du å bestille produkter, send en mail til ordre@firesafe.no