Det kan være de minste hullene som skaper de store brannene. God branntetting er avhengig av godt dokumenterte produkter og riktig utførelse. Norge har strenge krav om at gjennomføringer som kabler, rør og ventilasjonsanlegg ikke skal svekke brannmotstanden. Det er mange hensyn å ta. 

Krav til branntettingen gjelder enten du skal bygge nytt eller oppgradere et eksisterende bygg eller tunnel. Firesafe har ferdige løsninger for branntetting i vegger eller dekke og brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner.

Det viktigste er å ha oppdaterte branntekniske tegninger, da vet du hvor brannskillene er og hvilket krav det er til branntettingen.

Dette betyr igjen at produkter skal være testet og dokumentert for den aktuelle bruk, både når det gjelder hva slags type og dimensjon på installasjonene som går igjennom gjennomføringen og også hva slags konstruksjon det skal tettes i.

Det finnes i hovedsak fire hovedgrupper av produkter som er testet og egnet for branntetting av gjennomføringer.  Det er støpbare masser, myke tettinger, fugemasser og ekspanderende materialer samt modulbaserte løsninger.  I tillegg er det også godkjente tilleggsløsninger som ofte benyttes for blant annet å tilfredsstille kravet om ettermontasje av for eksempel kabel, midlertidig tetting, tettinger rundt bevegelige installasjoner, tetting ekspansjonsfuger etc.  Det er i dag dokumenterte løsninger innen de fleste utfordringer for branntetting av gjennomføringer og fuger.

 

KRAV TIL MATERIALER

Riktig branntetting er avhengig av godt dokumenterte produkter testet for alle typer av brennbare og ubrennbare installasjoner samt riktig utførelse i henhold til montasjeanvisningen for produktet.

I Norge er det strenge krav til dokumentasjon for materialer og produkter til byggverk (DOK) og forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK).

Det er krav til at gjennomføring av kabel, rør og ventilasjonskanaler ikke skal svekke konstruksjonens brannmotstand. Dette gjelder enten om du skal bygge nytt bygg eller oppgradere eksisterende bygg.

FIRESAFE har løsninger med mange produktvarianter for branntetting i vegger og dekker rundt alle typer installasjoner.

Det er viktig å ha oppdaterte branntekniske tegninger for bygget, da vet du hvor brannskillene er og hvilket krav det er til branntettingen (antall minutter den skal stå i mot brann).   

DOKUMENTASJON 

Alle branntetteprodukter skal være testet og dokumentert for den aktuelle bruk, dette gjelder type og størrelse på installasjon som går igjennom gjennomføringen og hva slags konstruksjon det skal branntettes i.             

Produktdokumentasjon skal være på norsk eller et annet skandinavisk språk. Produktdokumentasjon i Norge kan være i fra RISE Fire Recearch AS, eller Teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk.

Produsenten kan CE-merke produktet på bakgrunn av en ETA (European Technical Assessment) som produsenten har skaffet seg fra en TAB (Technical Assessment Body).

CE-merket produkt kan benyttes i hele Europa. CE-merkede produkter skal ha en ytelseserklæring (DoP) på det språket som aksepteres i det landet produktet skal benyttes i.

Ytelseserklæringen er i seg selv en god nok og gyldig produktdokumentasjon alene.

CE-merkede og ikke CE-merkede produkter

Alle produkter skal ha tilstrekkelig produktdokumentasjon. Dette gjelder både CE-merkede og ikke CE-merkede produkter, uavhengig av hvor de er produsert (i Norge, i EØS-området eller utenfor EØS-området).

I Norge skal CE-merkede produkter skal ha en ytelseserklæring (DoP) på skandinavisk språk. Denne er i seg selv en god nok og gyldig produktdokumentasjon alene.

Klikk her og du kommer til produktoversikt