Drammen har 125 nye leiligheter, forretninger, spisesteder og eget torg på hjørnet. Utviklingsprosjektet, omfatter hele kvartalet mellom Rådhuset og Høytorvet, heter Bragernes Kvartal.

Eiendomsselskapet Vestaksen Eiendom har gjennomført en storstilt oppgradering av området. Vestaksen Eiendom har bygd et moderne bolig- og forretningskvartal som nærmeste nabo til rådhuset – et steinkast fra Bragernes Torg.

I tillegg til boligene, er det bygd spisesteder, forretninger og et topp moderne parkeringsanlegg. Det er et helhetlig kvartal midt i byens sentrum. 

Firesafe har prosjekteringsansvaret for brannsikkerheten i Bragernes kvartal.

Tiltak: Nybygg
Sted: Rådhusgata, Drammen
Oppdragsgiver: Vestaksen Eiendom AS
Arkitekt: Link Arkitektur - arkitekt og landskap
Bruttoareal: 20.000 m2
Status: Byggestart januar 2016
Overlevering Byggetrinn 1: vår 2018.
Overlevering byggetrinn 2: høst 2018.
Samarbeidspartner: Veidekke Entreprenør AS
Fagområder: Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 3