Nattens helter brannsikrer dagåpen Tåsentunnel

Tåsentunnelen oppgraderes og brannsikres, her passerer cirka 50.000 biler i døgnet. Vi har montert brannplater i vegger og tak overlat utenom bergtunnel, alt på natten. 

  • Areal: 13.000 km2 tak og vegg
  • Antall montører: 11
  • Jobb: på natten 5 ggr i uken
  • Vekt per plate: 30kg

Både innløp og utløp i øst- og vestgående løp. Tunnellen står ferdig juni 2017. Det er tungt arbeid og nesten hver plate må spesialkappes. Firesafe-logistikken er planlagt i flere måneder, tunnelen stenger for trafikk kl 2130 og åpner igjen kl 0530. 

PS: Statens vegvesen skal utbedre cirka 200 tunneler over hele landet innen 2019.