Hotel Energy er tegnet av Snøhetta. Med over 400 rom er det det største hotellet i Norge utenfor Oslo. Hotellet er formet som en stor X, med en 32 meter lang gangbru som skal gå direkte over i hockeyens DnB Arena. Hotellet er over 2000 kvadratmeter konferanseområde, 800 senger, treningsrom og blir bygget i energiklasse A.  Firesafe Consulting har levert brannteknisk prosjektering, rømningssimulering og branntekniske tegninger.

  • Areal: 19.150 kvm for alle 7 etasjene. Største grunnflate er 3.400 kvm i 1. og 2. etasje.
  • Entreprenør: Hent
  • Byggherre for prosjektet: Madlaveien Invest AS
  • Arkitekt: Snøhetta AS
  • Fokus på miljø: Bygningen klassifiseres i energiklasse A og bygget plassert i et område hvor fjernvarme- og fjernkjøling er utbygd og skal benyttes.
  • Beliggenhet: Rett ved nye DNB Arena og Siddishallen i Stavanger.

Brannteknisk prosjektering beskriver alle relevante branntekniske ytelser i henhold til gjeldende krav. Firesafe Consulting er godkjent for brannteknisk prosjektering og brannteknisk kontroll i tiltaksklasse 3 og kan prosjektere etter preaksepterte løsninger og etter analyse ved fravik fra veiledningen. Som dokumentasjon på prosjekteringen leveres brannteknisk rapport og branntegninger for å gi fullstendig oversikt over de branntekniske krav som stilles.