Et spennende og brannsikkert hotell.

287 rom, flere møterom, fellesarealer og en konferansesal som kan romme mellom 1.000 og 1.500 mennesker fordelt på 13 etasjer i Tromsø.

Arbeidet med The Edge har vært utfordrende, både med tanke på materialer, konstruksjon og logistikk. Utformingsmessig har byggherre Pellerin og total-entreprenør HENT strukket seg langt for å realisere arkitekt Niels Torps visjon, og resultatet er et unikt og spennende bygg.

Firesafe har brann- og lydtettet samt brannisolert stål.

  • Entreprisekostnad eks mva: 354,4 millioner kroner
  • Bruttoareal: 13.800 kvm
  • Byggherre: Aspelin Ramm Pellerin
  • Totalentreprenør: HENT
  • Arkitekt: Niels Torp