Firesafe har landsdekkende rammeavtale og vi utfører følgende:

  • Årlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av manuelt slokkeutstyr
  • Kontroll av brannklassifiserte bygningsdeler som omfatter etasjeskiller, brannceller og branndører
  • Kontroll av branntekniske tegninger
  • Brannøvelser, slukkeøvelser
  • Passive brannsikringsarbeider