Bergen lufthavn er under utbygging for å ta høyde for fremtidig passasjervekst. Lufthavnen er i full drift i byggeperioden og det er ventet passasjervekst i årene utbyggingen pågår. Det nye terminalbygget på Flesland skal stå ferdig i 2017 og vil ha en kapasitet på 7,5 -10 millioner passasjerer i året. 

Vi utfører branntetting og brannbeskyttelse av stål og har bistått LAB Entreprenør med å ivareta de strenge kravene som er satt til brannsikkerhet i byggeperiodenpå T3. Les mer om dette her.

Prosjekteier: Avinor AS
Byggherre: Avinor Bergen lufthavn Flesland
Prosjekt og prosjekteringssledelse: Sweco AS
Arkitekt og rådgivere: Nordic office of ArcitectureAreal i ny terminal: 63 000 m2
Entreprenører: LAB Entreprenør AS
Periode: Oppstart 2011, ferdigstillelse 2017

Illustrasjon: Nordic office of Architecture