Firesafe har inngått en rammeavtale med Fredrikstad og Hvaler kommune. 

  • Årlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av manuelt slokkeutstyr
  • Teknisk og organisatorisk rådgivning
  • Branntekniske tegninger
  • Brannøvelse og opplæring i brannsikkerhet

Firesafe ivaretar brannsikkerheten til kommunene.