Frydenhaug skole i Drammen er en interkommunal grunnskole og ressurssenter for elever med nedsatt funksjonsevne.

Historiske Frydenhaug lystgård ligger på toppen av et høydedrag med god utsikt fra hovedbygningen. Det har vært en viktig målsetning for det nye skoleanlegget å integrere det gamle gårdsanlegget. Bearbeidelse av hagen og etablering av et indre gårdsrom vil framheve historien til Frydenhaug gård.

Et framtredende karaktertrekk ved gården er den langstrakte bygningskroppen med markert horisontalt dominans kontrastert ved vertikale høyreiste vinduer. Dette grunntemaet er sentralt ved utformingen av det nye anlegget. En rolig avdempet hovedform med lange horisontale linjeføringer kontrastert ved vertikale underdelinger danner anleggets hovedkomposisjon.

Skolen inneholder foruten undervisningslokaler, et terapibasseng og et aktivitetsrom. Aktivitetsrommet er utstyrt med en teleskoptribune og kan brukes som gymnastikksal, samlingssal til store fellesarrangement, konserter og andre forestillinger.

Firesafe har brannisolert, branntettet og brannmalt.

  • Arkitekt for byggherren t.o.m. forprosjekt og entreprisegrunnlag: Terje Grønmo Arkitekter AS
  • Arkitekt for totalentreprenør, gjennomføring: Rambøll AS
  • Areal 5795 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 100 elever, 110 årsverk.
  • Miljøambisjon: Energimerke A , Passivhusstandard (NS3700/3701)