Backe Østfold godt i gang med å transformere den fotballhistoriske tomten Gamle Fredrikstad stadion til et nytt nabolag. To nye boligblokker med 36 leiligheter K9 er nå ferdigstilt og klart til innflytting.

Firesafe har branntettet og brannisolert stål.

 

Prosjekttype: Leiligheter
BRA: 2.663 kvadratmeter
Byggherre: Stadion Utbygging KS
Byggherreombud: Backe Prosjekt
Totalentreprenør: Backe Østfold
Kontraktssum: 66,4 millioner kroner eks. mva.