-Arbeidene omfatter ca. 12.000 kvm og skal være ferdig rundt årsskiftet 2018/19

-Gjøvik rådhus ble tatt i bruk i 1980 og det var nå en påkrevd oppgradering, bl.a. pga. dårlig inneklima

-Gjøvik kommune bruker ca. 225 mill. kr. på rehabiliteringen

-Bygget er utvendig kledd med italiensk hvit granitt. Jan Håvar Korshavn som har tegnet bygget dro selv sammen med ei gruppe gjøvikensere til Carara i Nord-Italia for å ta ut granitt. Korshavn var nøye på at det ikke skulle være svarte flekker i granitten og fikk med følgende setning i kontrakten: «De svarte flekkene i granitten skal ikke være større enn den høyre tommeltotten til Jan Håvar Korshavn». Utvendig fasader vil ikke bli rørt.

-ca. 300 ansatte har midlertidig tilhold i Øvre Torvgate før de kan flytte tilbake til nytt «gammelt» bygg

-Firesafe er på plass for å ivareta brannsikringsarbeidene

-Oppdragsgiver er Backe Oppland