Granfoss Næringspark – Oslo

Brannsikring: kontroll av manuelt slokkeutstyr

Firesafe Kontroll og Service har vært på Granfoss Næringspark og sjekket deres manuelle slokkeutstyr på oppdrag fra Mustad eiendom.

Der ble det foretatt årskontroll på manuelt slokkeutstyr, d.v.s brannslanger og håndholdte brannslokkere. Dette er viktig da det er å regne som førstehjelp ved brann. Finner vi avvik, så retter vi det opp med en gang, eller går i dialog med kunde om framtidig avviksretting. Alt dette blir dokumentert gjennom en vedlikeholdsrapport. Vi gikk gjennom de fleste typer slokkere; abc skum og CO2.  

Foto: Marion Wiik Forkerudsæter