Holmestrands nye togstasjon legges inne i en gigantisk fjellhall. Tog skal kunne suse forbi i 250 kilometer i timen, uten at ventende passasjerer føler ubehag av trykket

Vi utfører branntetting av tekniske gjennomføringer, samt brannfuging av elementer. I og med at tog skal kunne passere i så høye hastigheter, stilles det strenge krav til trykk og suglast av arbeidene som utføres. Arbeidene utføres for HENT. 

I tillegg utfører vi kompliserte branntettinger i tilstøtende tunneler, disse arbeidene utføres for ELTEL. Arbeidene startet september 2015, og forventes avsluttet desember 2017.