Firesafe har brannprosjektert og utført kontroll av utførelse på Kronviken i Bergen. Komplekset er på hele 5.716 km2 boligareal fordelt på 104 leiligheter og næringsareal på cirka 1.500 kvadratmeter og hele 167 parkeringsplasser. Alt i alt, et stort prosjekt. 

Vi har jobbet direkte med arkitekten allerede på planleggingsstadiet. Firesafe sørger for at alle branntekniske krav er oppfylt, som innebærer alt fra plassering og funksjon av nødutganger, valg av branndører og ståldører, inndeling av brannceller, etterlysende skilt, krav og behov for brannglass, valg av materiale til interiør og eksteriør, ledesystemer, sprinkler med mye mere.

Sted: Bergen

Prosjekttype: Nybygg, bolig og næring

Kontraktssum: Cirka 190 mill

Bruttoareal: 11.858 kvadratmeter

Tiltakshaver: BOB Eiendomsutvikling

Totalentreprenør: Strand

Arkitekt: ABO Plan og Arkitektur

Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter | Norconsult

Rådgivere: RIBr: Firesafe 

Interessert i mer info? Bygg.no har skrevet en sak om prosjektet her.