En kraftfull formidler av hva kysten og Nord-Norge har å tilby innenfor sjømat, landbruk, reiseliv, kystkultur, forskning og utvikling. Kystens Hus vil inneholde kontorarealer for næringsaktører og organisasjoner innenfor de sektorene Kystens Hus fokuserer på. I tillegg skal huset inneholde «Mathallen Kystens Hus». Her skal små aktører og gründere innen mat og reiseliv kunne komme inn i et innovativt og profesjonelt utviklingsmiljø og kvalitetssikre og kommersialisere sine prosjekter. 

Vår avdeling i Tromsø har hatt ansvaret for all brann- og lydtettinger på bygget. De har brukt i underkant av 2,5 tonn med forskjellige tettemasser, og har har vært involvert i underkant av ett år på prosjektet.

Prosjekttype Næringsbygg
Tidsrom:2013-2015
Bruttoareal:12 500 m²
Byggherre: AS Samvirkegården
Tiltakshaver: AS Samvirkegården
Arkitekt: Narud Stokke Wiig
Rådgiver: Asplan Viak
Kontraktsform: Totalentreprise