Firesafe avdeling Romerike er nettopp ferdig med et brannsikringsoppdrag på kommunehuset i Nannestad utført for Nannestad Kommune.

Vi har utført branntetting av tekniske installasjoner, utskifting av 20 stk branndører. Firesafe Consulting har utført arbeidene med byggesak mot kommunen.