Det ble utarbeidet brannstrategi for et helt nytt odontologisk fakultet (NOB) med auditorier, verksteder, laboratorier, garasjer, kontorer, vandrehall etc. Til sammen ca 15.000 m2.

Brannstrategien er basert på kombinasjonsløsninger, dvs enten ble de preaksepterte løsninger og krav som er angitt i VTEK (4. utgave mars 2007) brukt eller så ble andre løsninger brukt basert på konsekvensberegninger og/eller risikovurderinger. Følgende analyser ble gjennomført:

  • Beregning av brannenergi for ulike virksomheter i hele bygget
  • Beregning av sikkerhetsmargin ved rømning
  • Beregning av fullstendig branntid for to av rommene
  • Risikovurdering av krav til bærende konstruksjoner basert på bruk av hendelsestrær

I NOB vil det være i bruk en rekke brannfarlige væsker og gasser (sentralt propananlegg, acetylen, butan m.fl.). Med utgangspunkt i «Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff (DSB 2009)» ble det derfor utarbeidet en egen risikoanalyse basert på matrisemetoden. I alt ble 11 brannscenarier (eksplosjoner, gassbranner, væskebranner) identifisert og analysert. Resultatet av analysen var konkrete byggetekniske tiltak samt innspill til organisatoriske tiltak i driftsfasen.

Ønsker du å vite mer om dette prosjektet? Eller trenger du hjelp til brannrådgivning? Ta kontakt med vår rådgivningsavdeling.