Firesafe har brannsikret flyplassen siden 1996, som åpnet i 1998. Terminal T2 prosjektet startet allerede i 2011, firesafe skal både branntette og lydtette bygget.

  • Areal: 117000 m2
  • Byggningsmasse: 265000 m2
  • Gjennomføringer tettet: 350000 stk
  • Fuget: ca 3km
  • Liter GPG: 125000, som tilsvarer 780 fulle badekar
  • Brannmaling: 20000 kg
  • Kabelhylser: 13000 stk

Dette har vært et omfattende prosjekt og i snitt har en Firesafe montør gått 17000 skritt på jobb hver dag, det er store avstander.