Røros Bergstad har den største tettheten av fredete anlegg i landet. Firesafe Consulting har utarbeidet tilstandsvurdering av Rørosmuseene, på den delen staten eier.

Det omhandler 29 byggverk inklusiv 1 gruve med totalt areal på 10.000 m2. Byggene er oppført i tidsperioden 1748 til ca. 1960. Felles for alle byggene er at de har vernestatus «Fredet», samt at Røros gruveby ligger på Unesco, World heritage listen.