Firesafe avd Romerike har inngått kontrakt med Ø.M Fjeld AS, med brannsikring av Saga Terrasse på Jessheim. Trinn 1 og 2. 6 stk boligblokker med næringsarealer.

Dette er et stort prosjekt i Jessheim sentrum som starter med brannisolering av stål i Juni 2018, og prosjektet skal stå ferdig Januar 2020.