Firesafe har brannsikret Scandic Flesland Airport, og det er nå over i driftsfase. Dette prosjektet har vært svært interessant for oss da vi har fått lov til å bruke mange av våre fagområder. Scandic Flesland Airport er et banebrytende bygg som er miljømerket svanen. Hotellet har 300 rom, 5 etasjer og var ferdigstillt i 2017. De siste årene har vårt eget Firesafe-team arbeidet med bidrag til hotellkjedens branntekniske og organisatoriske policy. Kjedens policy innebærer bl.a. at alle hotell skal tilfredsstille krav i Scandic Safety and Security standards. Kjedens egen standard tilfredsstiller Norsk standard og nasjonale brannforskrifter, men beskriver også mange interne krav utover dette. Resultatet er hotellsikkerhet i verdensklasse, som kommer de nye medarbeidere og gjester på Scandic Flesland Airport til gode. Firesafe skal fortsette å sørge for at hotellet er brannteknisk oppdatert og at medarbeiderne har god brannforebyggende kunnskap.

 

  • Prosjekttype: Nybygg
  • BTA: ca.
  • Hovedentreprenør: Betonmast AS
  • Prosjektkostnad eks mva:
  • Prosjekt og byggeledelse:
  • Arkitekt:

Avtalen gir eier og bruker et trygt bygg ved at Firesafe ivaretar og opprettholder den tekniske- og organisatoriske brannsikkerheten videre i byggets levetid.