Firesafe skal ha førstehjelpskurs, slokkeøvelse og opplæring i brannsikkerhet for Scandic Hotels i Oslo utover Høsten. Vi har skreddersydd en egen forstehjelps-manual og førstehjelpskurs for Scandic Hotels, basert på deres egen personalhåndbok og deres brasjestandard. Vi sjekker slukkeutstyr og førstehjelpsskrin. 

Foto: Maria Mathisen, Scandic Byporten i Oslo.