Hotellet i Skostredet skal bli et kulturhotell og skal spille på kulturlivet som allerede finnes i Skostredet. Planen er å kombinere det gamle med det nye. Firesafe Rådgivning i Bergen leverer brannteknisk prosjektering i forbindelse med etableringen av hotellet i eldre bygningsmasse i Skostredet.

Restaureringen av hotellet i Skostredet skal starte over nyttår, og det vil ta rundt ett og et halvt år før det står ferdig. Tidligere plantegninger har også inkludert glasstak over Skostredet, men om det blir det vil tiden vise. Brannsikkerheten blir i varetatt ihvertfall. Det er planlagt 44 rom i hotellet som dette prosjektet omfatter i plan 2 og 3. Glassoverbygget takterrasse med utsikt mot Fløyen i plan 4 (men om glasstaket blir noe av i virkeligheten gjenstår å se). 

Illustrasjonen er bestilt av Palls Eiendom i et samarbeid med Bergen Næringsråd. 

Prosjekttype: hotell, 84 rom
Tidsrom:2015- 
Arealer: ca. 2990 m2 Byggherre: Pallas Eiendom AS 
Arkitekt:Og Arkitekter

Illustrasjon: Pallas