Firesafe har byttet brukstrommel på brannslange. Grønn og blå brukstrommel er ikke godkjent ihenhold til NS-EN 671-3. 

Gammel trommel:

Ny trommel:

Foto: Yahia Al Saffar