Statoilbygget på Fornebu ble utviklet av IT Fornebu. Bygningen er på ni etasjer fordelt på fem like lameller som er stablet på hverandre i en tilsynelatende tilfeldig konstruksjon.

Totalt består bygningen av 66.800 m2 kontor og 1995 parkeringsplasser i kjeller (51.500 m2). Byggestart var vinteren 2010 med ferdigstillelse høsten 2012.

Statoil leier hele kontorarealet til regionskontor for sin internasjonale virksomhet. Firesafe har utført brannmaling og brannisolering av bæresystemer i stål for både Ruukki og Skanska. Vi har også utført branntetting på hele bygget for Skanska og montert alle ståldører og noen tredører på bygget.