Energigjenvinner over 70 000 tonn med husholdningsavfall årlig, hovedsakelig fra Hedmark og Oppland. Prosjektet var organisert i byggherrestyrte sideentrepriser under ledelse av Eidsiva.

Firesafe har utført brannisolering av bærekonstruksjonene for NCC. For Glåma Bygg har Firesafe levert og montert ca 60 ståldører. Firesafe utførte også branntetting på bygget for Glåma Bygg. På bygget var det mange store branntettinger i forbindelse med tekniske installasjoner som i hovedsak ble tettet med GPG tettemasse.

I samarbeid med Smart Signs fikk Firesafe en avtale med Moelven Elektro om levering og montering av etterlysende ledesystemer. Hovedmaskinrommet som består av ett rom i 11 etasjers høyde med mange repoer og avsatser, ble merket med etterlysende flukt- og rømningsveier.