Statsforetaket Banedanmark har bygd en jernbanestrekning og Norske Firesafe ble valgt som underentreprenør, med ansvar for brannsikring av to tunneler på jernbanestrekningen. En av Danmarks største entreprenører velger oss til å utføre brannsikringen, er banebrytende, i stil med selve prosjektet. Begge tunnelene blir såkalte «cut and cover» -tunneler, som vil si at de bygges i åpne utgravninger på over 10 meters dybde og tett på eksisterende bygninger.

Hvor: København-Ringsted

Lengde: 1,5 km fordelt på 2 tunneler

Areal: 40.000 km2 tak og vegger

Entreprenør: Per Aarsleff

Ferdigstillt tidlig 2017. http://www.aarsleff.dk/om-aarsleff/nyheder/nyhed/ny-kontrakt-p%C3%A5-k%C3%B8benhavn-ringsted-banen