Firesafe har opplæring for alle ansatte på Universitetet i Oslo. Vi skal ha førstehjelpskurs, slokkeøvelse og opplæring i brannsikkerhet.