Universitetet er organisert i ca. 100 institutter og enheter og har for tiden ca. 30.000 studenter og ca. 5000 ansatte. Bygningsmassen er på over en halv million kvadratmeter.

Firesafe har rammeavtale og utfører følgende:

  • Årlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av manuelt slokkeutstyr.
  • Kontroll av brannklassifiserte bygningsdeler som omfatter etasjeskiller, brannceller og branndører.
  • Kontroll av branntekniske tegninger.
  • Passive brannsikringsarbeider.
  • Kurs, opplæring og øvelser.