Hotellet sto ferdig sommeren 2015. Hotellet gir et bedre tilbud til pasienter fra Nord-Norge og øvrige deler av landet som får dagbehandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Norges største pasienthotell, i hver etasje blir det rom tilrettelagt for funksjonshemmede.

  • Byggherre: UNN HF 
  • Areal: ca 11000 kvm 
  • Byggetid: juni 2013 - januar 2015
  • Etasjer: 17
  • Rom: 244 stk
  • Rom er spesielt tilrettelagt for mødre i barsel: 23

Firesafe AS avd Tromsø var underentreprenør for Consto AS, og hadde ansvaret for all branntetting og brannisolering av stål.

Foto: BC Arkitektur