Yaras utvidelsesprosjekt på Herøya i full gang. Firesafe skal branntette alle tekniske gjennomføringer. Utvidelsesprosjekt er på drøyt 2,2 milliarder kroner. I prosjektlokalene i kontorbygget er det stor aktivitet, og samtalene går på norsk, engelsk, finsk og spansk. Rundt 60 personer er på plass, og flere blir det etterhvert. Riving av den gamle salpetersyrefabrikken, SS1Q har startet, og parallelt pågår prosjektering av fullgjødsel- og kalksalpeterutvidelsene.

Foto: Jan Inge Iversen