Aerosol er et automatisk slokkeanlegg. Anlegget sparayer ut små partikkler, som en slokkespray. Aerosol er laget spesiellt for datarom, motorrom i båt, lagerrom for brennbare væsker osv. 

Vi har lang erfaring med aerosol anlegg. Firesafe prosjekterer, innstallerer, utfører kontroll, ettersyn og vedlikehold. 

Hva er aerosol?

Aerosol er ørsmå fintforstøvede partikler av enten fast stoff eller væske i en gass. De kan være en form for støv eller fordampede partikler. Størrelsen på partiklene varierer fra mindre enn 10 nanometer til over 100 mikrometer.

Siden partiklene er såpass små, blir luftmotstanden stor i forhold til vekten. Dermed holder partiklene seg svevende med en minimal fallhastighet. Aerosol er ofte forbundet med spraybokser.

Brannslokkesystemer med aerosol

I dag benyttes den kjemiske egenskapen til aerosol i brannslokkesystemer hvor de små partiklene brukes som slukkespray. Brannslokkeapparatene med aerosol har vist seg å være betydelig mye mer effektive enn konkurrerende brannslokkemidler. De er miljøvennlige og bidrar ikke til nedbryting av ozonlaget og global oppvarming. I tillegg har de lave vedlikeholdskostnader og lang levetid.

Automatiske slokkeanlegg

Automatiske slokkeanlegg egner seg spesielt godt i data- og kontrollrom samt arkiver, telefonsentraler og bankhvelv. Dette er sårbare rom hvor god brannsikkerhet er helt avgjørende for bedriftens virksomhet. Anlegget er automatisk og kan stoppe branntilløp selv om ingen er til stede.

Vi tilbyr automatiske slokkeanlegg til alle bruksområder og hjelper deg med hvilket system som passer best til ditt behov. I tillegg til slokkeanlegg med aerosol, leverer Firesafe også automatiske slokkeanlegg med inertgass eller egne slokkeanlegg til kjøkken.

Bruksområder

Brannslokkeapparater med aerosol har lav konsentrasjon av slukningsmiddel og egner seg derfor godt i lukkede rom. De skader heller ikke elektronisk utstyr og er enkle å rengjøre, da aerosolen svever i rommet og lett kan ventileres ut.

Slokkeapparater med aerosol installeres ofte i datarom, motorrom på båt og lagerrom for brennbare væsker. Du kan også få kjøpt slukkeskum med aerosol på boks til hjemmet. Disse er lette å oppbevare og slokker små branner raskt og enkelt. Slukkeskummet kommer i ulike modeller, beregnet på ulike brannklasser.

Installasjon

Firesafe prosjekterer, installerer og utfører kontroll, ettersyn og vedlikehold av automatiske slokkeanlegg, slik at de til enhver tid skal være i orden ved et potensielt branntilløp. Hyppigheten av kontroll, ettersyn og vedlikehold varierer, men defineres oftest av leverandør i kombinasjon med gjeldende regelverk.

Vi har lang erfaring med dimensjonering og tilpasning av ulike typer automatiske slokkeanlegg, og kan hjelpe deg med å finne en løsning som ivaretar dine behov.

Har du behov for et slokkesystem med aerosol? Ta kontakt med oss, så finner vi en passende løsning for din bedrift.