En totalavtale ivaretar eiers ansvar for brannsikkerheten. Ut i fra en kartlegging av virksomheten kan vi skreddersy en totalavtale som sikrer at alt av organisatorisk og teknisk brannvern er iht forskriftene og at medarbeidere har en trygg arbeidsplass. Kunden får en egen kontaktperson i Firesafe som ivaretar alle forhold.

Formålet med avtalen er å gi kunde en rask og forutsigbar tilgang til et bredt spekter av kvalitetstjenester innenfor brannsikring. Leveranser skal skje til hele eller til deler av den den portefølje av eiendommer/selskaper som til enhver tid eier eller forvalter.

Kort oversikt over hva som kan inngå i en Totalavtale:

/ Kontroll ettersyn og vedlikehold
Kontroll av manuelt slokkeutstyr - Kontroll av automatiske slukkeanlegg - Kontroll og service / Sprinkler- Kontroll av brannalarm og nødlys - Termografering - Kontroll av brannklassifiserte bygningsdeler - Kontroll av brannskiller, branndekker, branndører - Gjennomgang av brukers egenkontroll brann                

/ Brannteknisk rådgivning
Eiers representant brannvern (tidligere Brannvernleder) - Brannteknisk konsept/prosjektering i byggesak - Kontroll av brannprosjektering eller utførelsen - Brannteknisk tilstandsanalyse - Branntekniske beskrivelsestekster - Komparativ risikoanalyse - Brannteknisk risikovurdering - Beregning av brannenergi - Evakueringsplaner - Brannteknisk oppfølging i byggetid - Brannteknisk kontroll - Branndokumentasjon - Elektronisk branndokumentasjon (E-bok) - Branntekniske tegninger - Kurs og øvelser - Årlige brannøvelser - Slokkeøvelse - Evakueringsøvelse - Varme arbeider kurs - Førstehjelpskurs - Kurs i brannforebygging

/ Utførelse
Etterlysende ledesystemer - Bygningsmessige arbeider - Branndører og luker - Branntetting, isolering og fugeløsninger - Brannbeskyttelse