Automatiske slukkeanlegg er aktuelle i for eksempel datarom, varelager, arkiv, tavlerom, bankhvelv, fyrrom, kjøkken og andre verdifulle og sårbare rom. Vi har lang erfaring med dimensjonering og tilpasning av forskjellige typer automatiske slokkeanlegg, og kan hjelpe med å finne den løsningen som passer dine behov best.

Vi har tre typer slokkeanlegg:

  1. Inertgass: installeres på data- og serverrom, kontrollrom, museer, arkiv, kraftstasjoner, lagerrom mm. Dette er en ren personsikker gass. 
  2. Aerosol: installeres i datarom, motorrom på båt, lagerrom for brennbare væsker mm. Dette er basert på små partikler, som en slukkespray.
  3. Kjøkkenslokkeanlegg: dette installeres på kjøkken. Dette er er basert på wet chemicals.

Firesafe prosjekterer, installerer og utfører kontroll, ettersyn og vedlikehold av automatiske slokkeanlegg slik at de til enhver tid er i orden og virker som de skal ved et branntilløp. Hyppigheten av kontroll, ettersyn og vedlikehold varierer, men defineres ofte av leverandør samt gjeldende regelverk.

Firesafe tilbyr automatiske slokkeanlegg til alle bruksområder, og hjelper deg med hvilket systemer som egner seg best ditt behov.

Søkeord: Kjøkkenslokkeanlegg, kjøkkenslukkeanlegg